dai-hoc-pccc

Trường Đại Học PCCC – Cơ Sở 3

Tên dự án: Trường Đại Học PCCC – Cơ Sở 3

Vị trí: Xã An Phước – Huyện Long Thành – Tỉnh Đồng Nai

Chủ đầu tư: Trường Đại Học Phòng Cháy Chữa Cháy

Đơn vị khoan khảo sát địa chất: Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng 146

Mô tả:

Trường Đại Học Phòng Cháy Chữa Cháy – cơ sở 3 được đội khoan công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng 146 khoan khảo sát địa chất công trình vào tháng 5/2014.
Hồ sơ báo cáo địa chất được lập dựa theo các chỉ tiêu sau:

Đất dính được phân loại theo chỉ số dẻo như sau:

Chỉ số dẻo Ip Tên Đất
                   Ip < 7                  Cát pha
              7< Ip <17                  Sét pha
                   Ip >17                  Sét

Đất rời được phân loại theo % thành phần hạt.

Tên đất Hàm lượng hạt sét 0.005mm (% )
Sét

Sét pha nặng

Sét pha nhẹ

Cát pha nặng

Cát pha nhẹ

Cát

60 – 30

30 – 20

20 – 10

10 – 6

6 – 3

< 3

Trạng thái của đất được phân loại theo độ sệt như sau:

     Độ sệt B Trạng thái
B >1 Chảy
1 > B > 0,75 Dẻo chảy
         0,75 > B > 0,5 Dẻo mềm
            0,5> B > 0,25 Dẻo cứng
          0,25> B > 0 Nửa cứng
                    B < 0 Cứng

Tổng quan:

Khảo sát hiện trường:

Căn cứ Tiêu chuẩn Việt Nam về khoan khảo sát

địa chất công trình                                                                 : TCVN 9437-2012

Quy phạm khoan khảo sát địa chất                                       : TCVN 9363-2012

Phương pháp lấy mẫu, bao gói, vận chuyển mẫu                : TCVN 2683 -2012

Phương pháp thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT                  : TCVN 9351-2012

Thí nghiệm trong phòng:

Phương pháp xác định khối lượng riêng                              : TCVN 4195 -2012

Phương pháp xác định độ ẩm                                               : TCVN 4196 -2012

Phương pháp xác định giới hạn Atterberg                            : TCVN 4197 -2012

Các phương pháp xác định thành phần hạt                          : TCVN 4198 -2014

Phương pháp xác định sức chống cắt ở máy cắt phẳng      : TCVN 4199 -1995

Phương pháp xác định tính nén lún                                      : TCVN 4200 -2012

Phương pháp xác định khối lượng thể tích                           : TCVN 4202 -2012

Chỉnh lý thống kê các kết quả thí nghiệm                             : TCVN 9153 -2012

Vị trí:

Xã An Phước – Huyện Long Thành – Tỉnh Đồng Nai

Tọa độ 10.8518043,106.9412883

Khối lượng:

– Ký hiệu các hố khoan như sau: HK1, HK2, HK3.

TT Công việc Đơn vị Khối lượng Ghi chú
1 Khoan trên cạn Mét 40m x 3hố S = 120m
2 Thí nghiệm mẫu trong phòng Mẫu 60
3 Thí nghiệm SPT Lần 60
4 Phân tích cỡ hạt bằng rây và tỷ trọng kế Mẫu 60
5 Giới hạn Atterberg Mẫu 60
6 Thí nghiệm cắt trực tiếp Mẫu 60
7 Đo nước ngầm trong hố khoan Hố 03

Địa tầng:

Lớp k : Cát san lấp.
Lớp 1 : Bùn sét, màu xám xanh – xám đen, trạng thái chảy.
Lớp 2 : Sét, màu nâu – xám nâu – xám vàng – xám trắng, trạng thái dẻo cứng.
Lớp 3 : Sét pha – Sét pha lẫn sạn sỏi TA, màu xám nâu – xám vàng – xám trắng – nâu vàng, trạng thái dẻo cứng.
Lớp 4a : Cát pha lẫn sạn sỏi TA, màu xám vàng – xám trắng.
Lớp 4 : Sét, màu nâu hồng – nâu vàng – xám trắng, trạng thái cứng – nửa cứng.
Lớp 5 : Sét pha, màu nâu vàng – xám trắng – nâu hồng – xám vàng, trạng thái nửa cứng – dẻo cứng.
Lớp 6 : Cát pha, màu nâu vàng – xám trắng – xám nâu – xám xanh – xám vàng.

 

Lớp đất

Chỉ tiêu

1 2 3 4
Hạt sỏi%

Hạt cát%

Hạt bụi%

Hạt sét%

Độ ẩm tự nhiên W%

Dung trọng ướt g T/m3

Dung trọng khô gk   T/m3

Dung trọng đẩy nổi gđn T/m3

Tỷ trọng  D T/m3

Độ bão hòa G%

Độ rỗng n%

Hệ số rỗng e0

Giới hạn chảy WL%

Giới hạn dẻo Wp%

Chỉ số dẻo Ip

Độ sệt B

Góc ma sát trong j0

Lực dính C  KG/cm2

SPT

1.1

49.1

23.1

26.7

23.60

1.86

1.50

0.95

2.71

79

45

0.807

34.5

19.1

15.5

0.29

130 43’

0.242

7-12

46.9

20.8

17.3

15.0

19.91

2.07

1.73

1.11

2.78

91

38

0.607

40.6

21.0

19.6

-0.06

31

56.7

11.6

31.7

20.47

1.95

1.62

1.02

2.72

82

40

0.679

40.5

20.0

20.5

0.02

140 47’

0.292

14

5.3

69.4

10.3

15.0

17.70

1.91

1.62

1.02

2.70

72

40

0.664

25.4

15.3

10.1

0.24

160 01’

0.175

7-12

XEM CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ THỰC HIỆN THEO BẢN ĐỒ VỊ TRÍ