BẢN ĐỒ CÁC VỊ TRÍ ĐÃ KHOAN KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT

Cách sử dụng bản đồ vị trí khoan

Mục đích: cung cấp sơ bộ dữ liệu địa chất tại các điểm mà công ty 146 đã khảo sát. Từ đó có số liệu tham khảo cho các công trình lân cận.

1. Phóng to đến khu vực cần tìm
2. Click vào 1 vị trí cụ thể
3. Cột bên trái có hiện thông tin về vị trí khoan và địa chất tại vị trí đó
4. Xem bản đồ lớn hơn ở góc phải phía trên bản đồ
5. Email yêu cầu vào diachat146@gmail.com để được cung cấp đầy đủ hình trụ địa chất, SPT và số liệu thí nghiệm nếu cần tham khảo chi tiết.