TÀI LIỆU THAM KHẢO

Thí nghiệm 9 chỉ tiêu cơ lý của đất

1. Các phương pháp xác định thành phần hạt (TCVN 4198 -2014)
Soils - Laboratory methods for determination of grain size distribution

2. Phương pháp xác định độ ẩm (TCVN 4196 -2012)
Soils - Laboratory methods for determination of moisture and hydroscopic water amount.

3. Phương pháp xác định khối lượng thể tích (TCVN 4202 -2012)
Soils - Laboratory methods for determination of unit weight

4. Phương pháp xác định khối lượng riêng (TCVN 4195 -2012)
Soils - Laboratory methods for determination of density

5. Phương pháp xác định giới hạn chảy (TCVN 4197 -2012)
Soils - Laboratory methods for determination of plastic limit

6. Phương pháp xác định giới hạn dẻo (TCVN 4197 -2012)
Soils - Laboratory methods for determination of liquid limit

7. Phương pháp xác định tính nén lún (TCVN 4200 -2012)
Soils - Laboratory methods for determination of compressibility

8. Phương pháp xác định góc ma sát trong (TCVN 4199 -1995)
Soils - Laboratory methods for determination of friction angle

9. Phương pháp xác định lực dính C (TCVN 4199 -1995)
Soils - Laboratory methods for determination of cohesion C

Các tiêu chuẩn khác

TCVN 9351:2012 - Đất xây dựng - Phương pháp thí nghiệm hiện trường - Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT)

TCVN 9352-2012 - Đất xây dựng, phương pháp thí nghiệm xuyên tĩnh (CPT)

TCVN 9354-2015 - Đất xây dựng - Phương pháp xác định môđun biến dạng tại hiện trường bằng tấm nén phẳng

TCVN 9360-2012 - Quy trình kỹ thuật xác định độ lún công trình dân dụng và công nghiệp bằng phương pháp đo cao hình học

TCVN 9361-2012 - Công tác nền móng - Thi công và nghiệm thu

TCVN 9362-2012 - Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình

TCVN 9363-2012 - Khảo sát cho xây dựng - Khảo sát địa kỹ thuật cho nhà cao tầng

TCVN 9364-2012 - Nhà cao tầng - Kỹ thuật đo đạc phục vụ công tác thi công

TCVN 9393-2012 - Cọc - Phương pháp thử nghiệm hiện trường bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục

TCVN 9394-2012 - Đóng và ép cọc - Thi công và nghiệm thu

TCVN 9395-2012 - Cọc khoan nhồi - Thi công và nghiệm thu

TCVN 9396-2013 - Cọc khoan nhồi - Xác định tính đồng nhất của bê tông - Phương pháp xung siêu âm

TCVN 9397-2012 - Cọc - Kiểm tra khuyết tật bằng phương pháp động biến dạng nhỏ

TCVN 9398-2012 - Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung

TCVN 9399-2012 - Nhà và công trình xây dựng - Xác định chuyển dịch ngang bằng phương pháp trắc địa

TCVN 9400-2012 - Nhà và công trình xây dựng dạng tháp - Xác định độ nghiêng bằng phương pháp trắc địa

TCVN 9401-2012 - Kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình

TCVN 9402-2012 - Chỉ dẫn kỹ thuật công tác khảo sát địa chất công trình cho xây dựng trong vùng các-tơ

TCVN 9403-2012 - Gia cố đất nền yếu - Phương pháp trụ đất xi măng

TCVN 2683-2012 - Đất xây dựng - Lấy mẫu, bao gói, vận chuyển và bảo quản mẫu

TCVN 4447-2012 - Công tác đất - Thi công và nghiệm thu

TCVN 9846-2013 - Quy trình thí nghiệm xuyên tĩnh có đo áp lực nước lỗ rỗng (CPTu)

TCVN 8821-2011 - Phương pháp xác định chỉ số CBR của nền đất và các lớp móng đường bằng vật liệu rời tại hiện trường

TIÊU CHUẨN ASTM

ASTM D420-85 - Standard Practice for Dry Preparation of Soil Samples for Particle-Size Analysis and Determination of Soil Constants

ASTM D421-85 - Standard Practice for Dry Preparation of Soil Samples for Particle-Size Analysis and Determination of Soil Constants

ASTM D422-63 - Standard Test Method for Particle-Size Analysis of Soils

ASTM D425-88 - Standard Test Method for Centrifuge Moisture Equivalent of Soils

ASTM D427-98 - Standard Test Method for Shrinkage Factors of Soils by the Mercury Method

ASTM D1140-00 - Standard Test Methods for Amount of Material in Soils Finer Than the No. 200 (75-µm) Sieve

ASTM D1143-81 - Standard Test Method for Piles Under Static Axial Compressive Load

ASTM D1241-00 - Standard Specification for Materials for Soil-Aggregate Subbase, Base, and Surface Courses

ASTM D4111-99 - Standard Test Methods for Water-Soluble Chlorides Present as Admixtures in Graded Aggregate Road Mixes

ASTM D1452-80 - Standard Practice for Soil Investigation and Sampling by Auger Borings

ASTM D1556-00 - Standard Test Method for Density and Unit Weight of Soil in Place by the Sand-Cone Method

ASTM D1557-02 - Standard Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using Modified Effort (56,000 ft-lbf/ft3
(2,700 kN-m/m3))

ASTM D1558-99 - Standard Test Method for Moisture Content Penetration Resistance Relationships of Fine-Grained Soils

ASTM D1586-99 - Standard Test Method for Penetration Test and Split-Barrel Sampling of Soils

ASTM D1587-00 - Standard Practice for Thin-Walled Tube Sampling of Soils for Geotechnical Purposes

ASTM D1632-96 - Standard Practice for Making and Curing Soil-Cement Compression and Flexure Test Specimens in the Laboratory

ASTM D1633-00 - Standard Test Methods for Compressive Strength of Molded Soil-Cement Cylinders

ASTM D1634-00 - Standard Test Method for Compressive Strength of Soil-Cement Using Portions of Beams Broken in Flexure (Modified Cube Method)

ASTM D1634-00 - Standard Test Method for Flexural Strength of Soil-Cement Using Simple Beam with Third-Point Loading

ASTM D1883-99 - Standard Test Method for CBR (California Bearing Ratio) of Laboratory-Compacted Soils

ASTM D1997-91 - Standard Test Method for Laboratory Determination of the Fiber Content of Peat Samples by Dry Mass

ASTM D2113-99 - Standard Practice for Rock Core Drilling and Sampling of Rock for Site Investigation

ASTM D2166-00 - Standard Test Method for Unconfined Compressive Strength of Cohesive Soil

ASTM D2167-94 - Standard Test Method for Density and Unit Weight of Soil in Place by the Rubber Balloon Method

ASTM D2167-02a - Standard Test Methods for Calibration of Laboratory Mechanical-Rammer Soil Compactors

ASTM D2216-98 - Standard Test Method for Laboratory Determination of Water (Moisture) Content of Soil and Rock by Mass

ASTM D2217-85 - Standard Practice for Wet Preparation of Soil Samples for Particle-Size Analysis and Determination of Soil Constants

ASTM D2325-68 - Standard Test Method for Capillary-Moisture Relationships for Coarse- and MediumTextured Soils by Porous-Plate Apparatus

ASTM D2434-68 - Standard Test Method for Permeability of Granular Soils (Constant Head)

ASTM D2435-03 - Standard Test Methods for One-Dimensional Consolidation Properties of Soils Using Incremental Loading

ASTM D2487-00 - Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)

ASTM D2488-00 - Standard Practice for Description and Identification of Soils (Visual-Manual Procedure)

ASTM D2573-01 - Standard Test Method for Field Vane Shear Test in Cohesive Soil

ASTM D2664-95a - Standard Test Method for Triaxial Compressive Strength of Undrained Rock Core Specimens Without Pore Pressure Measurements

ASTM D2844-01 - Standard Test Method for ResistanceR-Value and Expansion Pressure of Compacted Soils

ASTM D2845-00 - Standard Test Method for Laboratory Determination of Pulse Velocities and Ultrasonic Elastic Constants of Rock

ASTM D2850-03a - Standard Test Method for Unconsolidated-Undrained Triaxial Compression Test on Cohesive Soils

ASTM D2901-99 - Standard Test Method for Cement Content of Freshly Mixed Soil-Cement

ASTM D2922-01 - Standard Test Methods for Density of Soil and Soil-Aggregate in Place by Nuclear Methods (Shallow Depth)

ASTM D2936-95 - Standard Test Method for Direct Tensile Strength of Intact Rock Core Specimens

ASTM D2937-00 - Standard Test Method for Density of Soil in Place by the Drive-Cylinder Method

ASTM D2938-95 - Standard Test Method for Unconfined Compressive Strength of Intact Rock Core Specimens

ASTM D2944-91 - Standard Test Method of Sampling Processed Peat Materials

ASTM D2973-71 - Standard Test Method for Total Nitrogen in Peat Materials

ASTM D2974-00 - Standard Test Methods for Moisture, Ash, and Organic Matter of Peat and Other Organic Soils

ASTM D2976-71 - Standard Test Method for pH of Peat Materials

ASTM D2977-03 - Standard Test Method for Particle Size Range of Peat Materials for Horticultural Purposes

ASTM D2978-03 - Standard Test Method for Volume of Processed Peat Materials

ASTM D2980-02 - Standard Test Method for Volume Mass, Moisture-Holding Capacity, and Porocity of Saturated Peat Materials

ASTM D3017-01 - Standard Test Method for Water Content of Soil and Rock in Place by Nuclear Methods (Shallow Depth)

ASTM D3080-03 - Standard Test Method for Direct Shear Test of Soils Under Consolidated Drained Conditions

ASTM D3148-02 - Standard Test Method for Elastic Moduli of Intact Rock Core Specimens in Uniaxial Compression

ASTM D3152-72 - Standard Test Method for Capillary-Moisture Relationships for Fine-Textured Soils by Pressure-Membrane Apparatus

ASTM D3155-98 - Standard Test Method for Lime Content of Uncured Soil-Lime Mixtures

ASTM D3213-03 - Standard Practices for Handling, Storing, and Preparing Soft Undisturbed Marine Soil

ASTM D3282-93 - Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes

ASTM D3385-03 - Standard Test Method for Infiltration Rate of Soils in Field Using Double-Ring Infiltrometer

ASTM D3401-91 - Standard Guide for Measuring Matric Potential in the Vadose Zone Using Tensiometers

ASTM D3441-98 - Standard Test Method for Mechanical Cone Penetration Tests of Soil

ASTM D3550-01 - Standard Practice for Thick Wall, Ring-Lined, Split Barrel, Drive Sampling of Soils

ASTM D3351-02 - Standard Practice for Laboratory Preparation of Soil-Lime Mixtures Using a Mechanical Mixer

ASTM D3689-90 - Standard Test Method for Individual Piles Under Static Axial Tensile Load

ASTM D3740-01 - Standard Practice for Minimum Requirements for Agencies Engaged in the Testing and/or Inspection of Soil and Rock as Used in Engineering Design and Construction

ASTM D3877-02 - Standard Test Methods for One-Dimensional Expansion, Shrinkage, and Uplift Pressure of Soil-Lime Mixtures

ASTM D3966-90 - Standard Test Method for Piles Under Lateral Loads

ASTM D3967-95a - Standard Test Method for Splitting Tensile Strength of Intact Rock Core Specimens

ASTM D3999-91 - Standard Test Methods for the Determination of the Modulus and Damping Properties of Soils Using the Cyclic Triaxial Apparatus

ASTM D4015-92 - Standard Test Methods for Modulus and Damping of Soils by the Resonant-Column Method

ASTM D4016-02 - Standard Test Method for Viscosity of Chemical Grouts by Brookfield Viscometer (Laboratory Method)

ASTM D4043-96 - Standard Guide for Selection of Aquifer Test Method in Determining Hydraulic Properties by Well Techniques

ASTM D4044-96 - Standard Test Method (Field Procedure) for Instantaneous Change in Head (Slug) Tests for Determining Hydraulic Properties of Aquifiers

ASTM D4050-96 - Standard Test Method (Field Procedure) for Withdrawal and Injection Well Tests for Determining Hydraulic Properties of Aquifer Systems

ASTM D4083-89 - Standard Practice for Description of Frozen Soils (Visual-Manual Procedure)

ASTM D4186-89 - Standard Test Method for One-Dimensional Consolidation Properties of Soils Using Controlled-Strain Loading

ASTM D4219-02 - Standard Test Method for Unconfined Compressive Strength Index of ChemicalGrouted Soils

ASTM D4220-95 - Standard Practices for Preserving and Transporting Soil Samples

ASTM D4221-99 - Standard Test Method for Dispersive Characteristics of Clay Soil by Double Hydrometer

ASTM D4223-99 - Standard Practice for Preparation of Test Specimens of Asphalt-Stabilized Soils

ASTM D2453-00 - Standard Test Methods for Maximum Index Density and Unit Weight of Soils Using a Vibratory Table

ASTM D2454-00 - Standard Test Methods for Minimum Index Density and Unit Weight of Soils and Calculation of Relative Density

ASTM D4318-00 - Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit, and Plasticity Index of Soils

ASTM D4319-93 - Standard Test Method for Distribution Ratios by the Short-Term Batch Method

ASTM D4320-02 - Standard Test Method for Laboratory Preparation of Chemically Grouted Soil Specimens for Obtaining Design Strength Parameters

ASTM D4341-93 - Standard Test Method for Creep of Cylindrical Hard Rock Core Specimens in Uniaxial Compression

ASTM D4373-02 - Standard Test Method for Rapid Determination of Carbonate Content of Soils

ASTM D4380-84 - Standard Test Method for Density of Bentonitic Slurries

ASTM D4381-84 - Standard Test Method for Sand Content by Volume of Bentonitic Slurries

ASTM D4427-92 - Standard Classification of Peat Samples by Laboratory Testing

ASTM D4428-00 - Standard Test Methods for Crosshole Seismic Testing

ASTM D4452-85 - Standard Test Methods for X-Ray Radiography of Soil Samples

ASTM D4531-86 - Standard Test Methods for Bulk Density of Peat and Peat Products

ASTM D4546-03 - Standard Test Methods for One-Dimensional Swell or Settlement Potential of Cohesive Soils

ASTM D4553-02 - Standard Test Method for Determining In Situ Creep Characteristics of Rock

ASTM D4554-02 - Standard Test Method for In Situ Determination of Direct Shear Strength of Rock Discontinuities

ASTM D4555-01 - Standard Test Method for Determining Deformability and Strength of Weak Rock by an In Situ Uniaxial Compressive Test

ASTM D4564-02a - Standard Test Method for Density of Soil in Place by the Sleeve Method

ASTM D4611-86 - Standard Test Method for Specific Heat of Rock and Soil

ASTM D4612-03 - Standard Practice for Calculating Thermal Diffusivity of Rocks

ASTM D4719-00 - Standard Test Method for Prebored Pressuremeter Testing in Soils

ASTM D4750-87 - Standard Test Method for Determining Subsurface Liquid Levels in a Borehole or Monitoring Well (Observation Well)

ASTM D4753-02 - Standard Guide for Evaluating, Selecting, and Specifying Balances and Standard Masses for Use in Soil, Rock, and Construction Materials Testing

ASTM D4767-02 - Standard Test Method for Consolidated Undrained Triaxial Compression Test for Cohesive Soils

ASTM D4829-03 - Standard Test Method for Expansion Index of Soils

ASTM D4879-02 - Standard Guide for Geotechnical Mapping of Large Underground Openings in Rock

ASTM D4914-99 - Standard Test Methods for Density of Soil and Rock in Place by the Sand Replacement Method in a Test Pit

ASTM D4943-02 - Standard Test Method for Shrinkage Factors of Soils by the Wax Method

ASTM D4944-98 - Standard Test Method for Field Determination of Water (Moisture) Content of Soil by the Calcium Carbide Gas Pressure Tester Method

ASTM D4945-00 - Standard Test Method for High-Strain Dynamic Testing of Piles

ASTM D4959-00 - Standard Test Method for Determination of Water (Moisture) Content of Soil By Direct Heating

 

TIÊU CHUẨN BS 1377 : 1990

BS1377 : 1990 - Part 1: General requirements and sample preparation

BS1377 : 1990 - Part 2: Classification tests

BS1377 : 1990 - Part 3: Chemical and electro-chemical tests

BS1377 : 1990 - Part 4: Compaction-related tests

BS1377 : 1990 - Part 6: Consolidation and permeability tests in hydraulic cells and with pore pressure measurement

BS1377 : 1990 - Part 7: Shear strength tests (total stress)

BS1377 : 1990 - Part 8: Shear strength tests (effective stress)

BS1377 : 1990 - Part 9: In-situ tests

 

TÀI LIỆU SINH VIÊN

Support is given through a well organized forum

supportSed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium
doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.

Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem.

Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem.

Pane 2 content

Phasellus eget justo lacus. Vivamus pharetra ullamcorper massa, nec ultricies metus gravida egestas. Duis congue viverra arcu, ac aliquet turpis rutrum a. Donec semper vestibulum dapibus. Integer et sollicitudin metus. Vivamus at nisi turpis.

Pane 3 content

Donec semper vestibulum dapibus. Integer et sollicitudin metus. Vivamus at nisi turpis. Phasellus vel tellus id felis cursus hendrerit. Suspendisse et arcu felis, ac gravida turpis. Suspendisse potenti. Ut porta rhoncus ligula, sed fringilla felis feugiat eget. In non purus quis elit iaculis tincidunt. Donec at ultrices est.

Pane 4 content

Phasellus eget justo lacus. Vivamus pharetra ullamcorper massa, nec ultricies metus gravida egestas. Duis congue viverra arcu, ac aliquet turpis rutrum a. Donec semper vestibulum dapibus. Integer et sollicitudin metus. Vivamus at nisi turpis.

Pane 5 content

Donec semper vestibulum dapibus. Integer et sollicitudin metus. Vivamus at nisi turpis. Phasellus vel tellus id felis cursus hendrerit. Suspendisse et arcu felis, ac gravida turpis. Suspendisse potenti. Ut porta rhoncus ligula, sed fringilla felis feugiat eget. In non purus quis elit iaculis tincidunt. Donec at ultrices est.

BIỂU MẪU

Support is given through a well organized forum

supportSed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium
doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.

Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem.

Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem.

Pane 2 content

Phasellus eget justo lacus. Vivamus pharetra ullamcorper massa, nec ultricies metus gravida egestas. Duis congue viverra arcu, ac aliquet turpis rutrum a. Donec semper vestibulum dapibus. Integer et sollicitudin metus. Vivamus at nisi turpis.

Pane 3 content

Donec semper vestibulum dapibus. Integer et sollicitudin metus. Vivamus at nisi turpis. Phasellus vel tellus id felis cursus hendrerit. Suspendisse et arcu felis, ac gravida turpis. Suspendisse potenti. Ut porta rhoncus ligula, sed fringilla felis feugiat eget. In non purus quis elit iaculis tincidunt. Donec at ultrices est.

Pane 4 content

Phasellus eget justo lacus. Vivamus pharetra ullamcorper massa, nec ultricies metus gravida egestas. Duis congue viverra arcu, ac aliquet turpis rutrum a. Donec semper vestibulum dapibus. Integer et sollicitudin metus. Vivamus at nisi turpis.

Pane 5 content

Donec semper vestibulum dapibus. Integer et sollicitudin metus. Vivamus at nisi turpis. Phasellus vel tellus id felis cursus hendrerit. Suspendisse et arcu felis, ac gravida turpis. Suspendisse potenti. Ut porta rhoncus ligula, sed fringilla felis feugiat eget. In non purus quis elit iaculis tincidunt. Donec at ultrices est.

TOP Call Now Button
Contact Me on Zalo