king-town

King Town Mũi Né, Tp.Phan Thiết, Bình Thuận

Tên dự án: King Town Mũi Né

Vị trí: 105 Khu Phố 1, P.Hàm Tiến, Tp.Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

Chủ đầu tư: Công Ty TNHH Nguyễn Huỳnh Gia

Đơn vị khoan khảo sát địa chất: Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng 146

– Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 về quản lý chất lượng công trình xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

– Căn cứ hợp đồng kinh tế số 16/HĐKT-2019 ngày 8/05/2019 giữa Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng 146 và Công Ty TNHH Nguyễn Huỳnh Gia.

– Căn cứ theo yêu cầu của Công Ty TNHH Nguyễn Huỳnh Gia và khả năng của Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng 146

Mô tả:

Công tác khoan khảo sát địa chất công trình “KING TOWN MŨI NÉ” đã được đội khoan khảo sát địa chất Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng 146 thực hiện ngoài hiện trường từ ngày 14/05/2019 đến ngày 16/05/2019 bằng máy khoan cố định, bơm rửa bằng dung dịch sét bentonit và thí nghiệm trong phòng từ ngày 20/05/2019 đến nagy 23/05/2019.

–              Khối lượng khoan: 04 hố khoan. Tổng cộng 74.5m

–              Kí hiệu và độ sâu các hố khoan:

  • HK1, HK3: 17.0m
  • HK2: 16.5m
  • HK4: 16.0m

Tổng quan:

Khảo sát hiện trường:

Quy phạm khoan khảo sát địa chất                                       : TCVN 9437 -2012

Phương pháp lấy mẫu, bao gói, vận chuyển mẫu                : TCVN 2683 -2012

Phương pháp thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT                  : TCVN 9351 -2012

Thí nghiệm trong phòng:

Phương pháp xác định khối lượng riêng                              : TCVN 4195 -2012

Phương pháp xác định độ ẩm                                                 : TCVN 4196 -2012

Phương pháp xác định giới hạn Atterberg                           : TCVN 4197 -2012

Các phương pháp xác định thành phần hạt                          : TCVN 4198 -2014

Phương pháp xác định sức chống cắt ở máy cắt phẳng      : TCVN 4199 -2012

Phương pháp xác định tính nén lún                                      : TCVN 4200 -2012

Phương pháp xác định khối lượng thể tích                          : TCVN 4202 -2012

Chỉnh lý thống kê các kết quả thí nghiệm  : TCVN 9153 -2012

Vị trí:

105 Khu Phố 1, P.Hàm Tiến, Tp.Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

Tọa độ 10.9509659,108.2060944

Khối lượng:

Khối lượng: 4 hố khoan.

Hợp đồng: 16/HĐKT-2019 ngày 8/05/2019

– Khối lượng khoan: 4 hố khoan đất đá.

– Ký hiệu các hố khoan như sau: HK1, HK2, HK3, HK4.

TT Công việc Đơn vị Khối lượng Ghi chú
1 Khoan trên cạn Mét 22.0m x 1hố

16.5m x 1hố

18.0m x 2hố

S = 74.5m

Đá: 8.0m

2 Thí nghiệm chỉ tiêu cơ lý Mẫu 31
3 Thí nghiệm SPT Lần 31

Địa tầng:

Lớp 1: Cát hạt trung, màu xám trắng – xám tro – nâu vàng.

Lớp 2: Cát pha, màu nâu đỏ.

Lớp 3: Sét pha, màu nâu hồng – xám trắng – nâu vàng – nâu đỏ, trạng thái nửa cứng.

Lớp 4: Đá phong hóa, nứt nẻ.

 

Sét pha, màu nâu hồng – xám trắng – nâu vàng – nâu đỏ, trạng thái nửa cứng.

Chỉ tiêu cơ lý của lớp này  như sau :

 

–   Thành phần hạt :
          + Hàm lượng % hạt sỏi : 9.6
          + Hàm lượng % hạt cát : 61.8
          + Hàm lượng % hạt bụi : 13.8
          + Hàm lượng % hạt sét : 14.8
–   Độ ẩm tự nhiên (W %) : 16.46
–   Dung trọng ướt ( g g/cm3 ) : 2.04
–   Dung trọng khô ( gk g/cm3 ) : 1.75
–   Dung trọng đẩy nổi (gdn ) : 1.11
–   Tỷ trọng ( D ) : 2.72
–   Độ bảo hòa ( G ) : 81
–   Độ rỗng (n ) : 36
–   Hệ số rỗng (e0 ) : 0.554
–   Giới hạn chảy (WL %) : 24.4
–   Giới hạn dẻo (Wp %) : 15.2
–   Chỉ số dẻo (Ip) : 9.2
–   Độ sệt ( B ) : 0.14
–   Góc ma sát trong (jo ) : 16o45′
–   Lực dính ( C kG/cm2 ) : 0.251
–   SPT : 24 – >50
XEM CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ THỰC HIỆN THEO BẢN ĐỒ VỊ TRÍ