Thí nghiệm 17 chỉ tiêu cơ lý của đất

17 chỉ tiêu cơ lý của đất liệt kê đầy đủ các chỉ tiêu cơ lý của đất có cả các chỉ tiêu thí nghiệm và các chỉ tiêu được tính toán ra từ các thí nghiệm mẫu theo công thức tính toán chung.

17 chỉ tiêu cơ lý của đất cụ thể gồm các chỉ tiêu sau:

1 Thành phần hạt TCVN 4198 -2014
2 Độ ẩm TCVN 4196 -2012
3 Dung trọng tự nhiên (dung trọng ướt) TCVN 4202 -2012
4 Dung trọng khô TCVN 4202 -2012
5 Dung trọng đẩy nổi TCVN 4202 -2012
6 Khối lượng riêng TCVN 4195 -2012
7 Hệ số rỗng TCVN 4195 -2012
8 Độ rỗng TCVN 4195 -2012
9 Độ bão hòa TCVN 4195 -2012
10 Giới hạn chảy TCVN 4197 -2012
11 Giới hạn dẻo TCVN 4197 -2012
12 Chỉ số dẻo TCVN 4197 -2012
13 Độ sệt TCVN 4197 -2012
14 Lực dính TCVN 4199 -1995
15 Góc ma sát trong TCVN 4199 -1995
16 Hệ số nén lún TCVN 4200 -2012
17 Modun tổng biến dạng TCVN 4200 -2012

thi_nghiem_thanh_phat_hat_las291
17 chỉ tiêu cơ lý của đất toàn bộ được thực hiện trong phòng thí nghiệm.

Contact Me on Zalo
Call Now Button