Sửa chữa ống mục lề trái Hoàng Văn Thụ

Hợp đồng: 16/2014 ngày 24/3/2014 Gói thầu : Tư vấn khảo…

Sửa chữa ống mục DMA 46

Hợp đồng: 07/2014 ngày 04/4/2014 Gói thầu : Tư vấn khảo…

Sửa chữa ống mục DMA số 3,4

Hợp đồng số 01/HĐKT-2013 ngày 18/4/2013 giữa Công ty CP…

Sửa chữa ống mục lề trái Điện Biên Phủ

Hợp đồng: 03/2013 ngày 06/8/2013 Gói thầu : Tư vấn giám…

TOP Call Now Button
Contact Me on Zalo