Đăng Năng lực của công ty lên website Bộ Xây Dựng -MS: 3116

Theo quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐ-BXD ngày 20/02/2008 của Bộ Xây dựng;

Theo quy định tại Thông tư số 11/2014/TT-BXD.

Về việc đăng thông tin năng lực công ty lên website bộ xây dựng tại:

http://nangluchdxd.xaydung.gov.vn/

Hiện tại, Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng 146 đã hoàn thành việc đăng ký thông tin năng lực công ty lên website. Khách hàng có thể tra cứu thông tin tại địa chỉ web trên, mã số đăng tải của công ty 146 là 3116
nanglucxaydung_146

Contact Me on Zalo
Call Now Button