Sửa chữa ống mục DMA 46

Hợp đồng: 07/2014 ngày 04/4/2014

Gói thầu : Tư vấn khảo sát xây dựng, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình

Chủ đầu tư: Công ty CP Cấp Nước Gia Định

Công trình: Sửa chữa ống mục DMA 46

Địa điểm: Phường 7, Quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh

Giá trị Hợp đồng: 373.937.169 đồng

Thực hiện: 04/2014

  • CLIENT Công ty CP Cấp Nước Gia Định
  • YEAR 04/2014
  • WE DID thiết kế cấp nước
  • PARTNERS CTN
  • CATEGORY
TOP Call Now Button
Contact Me on Zalo