Nhà Xưởng Công Ty Long Huei

Hợp đồng: 01/2014 ngày 18/2/2014

Gói thầu : Khoan khảo sát địa chất

Chủ đầu tư: Công ty TNHH United Steel VN

Công trình: Nhà Xưởng Công Ty Long Huei

Địa điểm: CN Kim Huy, Tỉnh Bình Dương

Khối lượng: khoan 7 hố x 30m/hố + 7 hố x 50m/hố= 560m.

Giá trị hợp đồng: 174.680.000 đồng

Thực hiện: 02/2014

  • CLIENT Công ty TNHH United Steel VN
  • YEAR 02/2014
  • WE DID khảo sát địa chất
  • PARTNERS KSDC
  • CATEGORY
TOP Call Now Button
Contact Me on Zalo