Nhà máy pin sạc Lithium Ion Life PO4

Hợp đồng: 02/2013 ngày 07/6/2013

Gói thầu : Khoan khảo sát địa chất

Chủ đầu tư: Công ty CP Xây Dựng kim Long

Công trình: Nhà máy pin sạc Lithium Ion Life PO4

Địa điểm: KCN Cao, Quận 9, Tp.Hồ Chí Minh

Khối lượng: khoan 02 hố x 30m/hố = 60m.

Thực hiện: 06/2013

  • CLIENT Công ty CP Xây Dựng kim Long
  • YEAR 06/2013
  • WE DID Khoan khảo sát địa chất
  • PARTNERS KSDC
  • CATEGORY
TOP Call Now Button
Contact Me on Zalo