Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng- Công ty 146, Mã 1070

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức

Căn cứ:
Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng;
Thông tư số 24/2016/TT-BXD ngày 01/9/2016 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng;
Thông Tư 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 yêu cầu:

Tại Điều 10: Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức

Tổ chức phải có chứng chỉ năng lực khi tham gia hoạt động xây dựng thuộc
các lĩnh vực sau đây:
a) Khảo sát xây dựng gồm: khảo sát địa hình; khảo sát địa chất, địa chất thủy
văn công trình;
b) Lập quy hoạch xây dựng;
c) Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng gồm: thiết kế kiến trúc công trình; thiết
kế kết cấu công trình; thiết kế điện – cơ điện công trình; thiết kế cấp – thoát nước
công trình; thiết kế thông gió – cấp thoát nhiệt; thiết kế mạng thông tin – liên lạc
trong công trình xây dựng;
d) Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng;
đ) Quản lý dự án đầu tư xây dựng;
e) Thi công xây dựng công trình;
g) Giám sát thi công xây dựng gồm: giám sát công tác xây dựng công trình;
giám sát lắp đặt thiết bị công trình; giám sát lắp đặt thiết bị công nghệ;
h) Kiểm định xây dựng;
i) Quản lý, thẩm tra chi phí đầu tư xây dựng.

Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng 146 đã hoàn thành việc xin cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng. Mã số 1070.

cc-NANG-LUC-HDXD-1

Contact Me on Zalo
Call Now Button