Chiều sâu các điểm thăm dò khảo sát địa chất

Chiều sâu các điểm thăm dò trong công tác khoan khảo sát địa chất giai đoạn thiết kế cơ sở phụ thuộc vào điều kiện địa chất công trình tại khu vực khảo sát và quy mô tính chất công trình.

Giai đoạn thiết kế cơ sở thì Chiều sâu các điểm thăm dò khảo sát địa chất ở mỗi đơn nguyên đạt yêu cầu là khoan 1 hố khoan vào đất tốt 10 mét để xác định địa tầng sơ bộ.

Trường hợp khoan gặp đá thì hồ khoan sâu vào đá gốc 1 mét là đạt yêu cầu. Tham khảo thêm phụ lục C, TCVN 9363:2012


Phụ lục C

(Tham khảo)

Chiều sâu các điểm thăm dò – Giai đoạn khảo sát cho thiết kế cơ sở

C.1 Đối với điều kiện địa chất phức tạp, công trình quan trọng, quy mô lớn đến rất lớn

– Nếu gặp đất yếu: phải khoan qua đất yếu, 1/2 số điểm khoan vào đất tốt ít nhất 3 m (NSPT > 30);
– Nếu gặp đất tốt: khoan sâu đến 10 m đến 15 m;
– Nếu gặp đá nông: khoan vào đá tươi 1 m;
– Mỗi hạng mục (hoặc mỗi đơn nguyên) khoan 1 hố khoan khống chế.

C.2 Đối với điều kiện địa chất trung bình, công trình khá quan trọng, quy mô khá lớn

– Nếu gặp đất yếu: phải khoan qua đất yếu, 1/3 số điểm khoan vào đất tốt ít nhất 3 m (NSPT > 30);
– Nếu gặp đất tốt: khoan sâu đến 10 m;
– Nếu gặp đá nông: khoan vào đá tươi 1 m;
– Mỗi hạng mục (hoặc mỗi đơn nguyên) khoan 1 hố khoan khống chế.

C.3 Đối với điều kiện địa chất đơn giản, công trình loại bình thường, quy mô khá lớn

– Nếu gặp đất tốt: khoan sâu đến 5 m đến 10 m;
– Nếu gặp đá nông: khoan chạm vào đá không bị phong hoá;
– Một hố khoan khống chế cho toàn khu.

Contact Me on Zalo
Call Now Button