Các bước khoan khảo sát địa chất

CÁC BƯỚC KHOAN KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT

Khoan khảo sát địa chất công trình được thực hiện trình tự qua các bước sau:

1. Lập phương án khoan khảo sát địa chất

Dựa theo nhiệm vụ khoan khảo sát của Tư vấn thiết kế lập. Đơn vị khoan khảo sát địa chất tiến hành lập phương án khoan khảo sát địa chất công trình.

Phương án khoan khảo sát địa chất dựa theo nhiệm vụ đã được Chủ đầu tư phê duyệt. Phương án khoan khảo sát địa chất thể hiện quy mô, khối lượng khảo sát, các tiêu chuẩn quá trình khảo sát địa chất áp dụng.

Phương án khoan khảo sát địa chất sẽ được Chủ đầu tư phê duyệt trước khi tiến hành khoan khảo sát địa chất, tất cả các công việc và tiêu chuẩn sẽ được áp dụng dựa theo phương án được duyệt.

2. Khoan khảo sát địa chất ngoài hiện trường

Quá trình khoan khảo sát địa chất hiện trường được thực hiện trình tự theo quy trình khoan khảo sát địa chất .

Máy khoan khảo sát địa chất sẽ tiến hành khoan, lấy mẫu đất, thí nghiệm SPT hiện trường. Kỹ thuật hiện trường sẽ ghi chép, mô tả mẫu, mô tả địa tầng các lớp đất dựa theo thực tế khoan và mẫu được lấy lên từ trong hố khoan khảo sát địa chất.

Quá trình khoan khảo sát địa chất ngoài hiện trườngđược thực hiện trình tự đến khi kết thúc độ sâu hố khoan theo phương án được duyệt.

Khoan khảo sát địa chất hiện trường đòi hỏi có 1 kỹ thuật hiện trường và ít nhất 3 công nhân vận hành máy khoan gồm: 1 vận hành máy khoan, 1 lắp cần khoan và 1 lấy mẫu, bảo quản mẫu lưu.

Sau khi kết thúc khoan tại hiện trường, mẫu đất sẽ dược vận chuyển về phòng thí nghiệm để tiến hành thí nghiệm mẫu trong phòng.

các bước khoan khảo sát địa chất - hiện trường

3. Thí nghiệm mẫu trong phòng

Mẫu đất sau khi khoan sẽ tiến tục được tiến hành thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý trong phòng.

Các chỉ tiêu cơ lý đất bao gồm:

– Độ ẩm

– Thành phần hạt

– Khối lượng riêng

– Khối lượng thể tích

– Giới hạn chảy

– Giói hạn dẻo

– Thí nghiệm nén lún

– Xác định góc ma sát trong phi

– Xác định lực dính C

Sau khi thí nghiệm mẫu trong phòng sẽ tiến hành xử lý số liệu và lập báo cáo

thi-nghiem-dat

4. Lập báo cáo khảo sát địa chất

Báo cáo khảo sát địa chất được lập theo TCVN 9363: 2012 Phụ lục A dựa trên quá trình khoan khảo sát địa chất ngoài hiện trường và kết quả thí nghiệm mẫu đất trong phòng. Báo cáo khảo sát địa chất là phần quan trọng nhất trong các bước khoan khảo sát địa chất.

Báo cáo khảo sát địa chất bao gồm:

Thuyết minh địa chất công trình

– Hình trụ hố khoan khảo sát địa chất và hình khoan

– Mặt bằng bố trí các hố khoan

– Các bảng biêu thí nghiệm cơ lý đất trong phòng

– Các phụ lục kèm theo

5. Lập biên bản nghiệm thu khảo sát địa chất

Biên bản nghiệm thu khảo sát địa chất bao gồm biên bản nghiệm thu hiện trường và biên bản nghiệm thu báo cáo kết quả khảo sát địa chất. Biên bản nghiệm thu khảo sát địa chất thuộc các bước khoan khảo sát địa chất bắt buộc phải có.

Biên bản nghiệm thu hiện trường được kỹ thuật hiện trường và Giám sát Chủ đầu tư ký tại hiện trường dựa theo khối lượng thực tế thực hiện ngoài hiện trường.

Biên bản nghiệm thu báo cáo kết quả khảo sát địa chất được thực hiện trong phòng sau khi hoàn thành báo cáo khảo sát địa chất. Tất cả các biên bản này sẽ được giao cho Chủ đầu tư.

6. Bàn giao hồ sơ báo cáo khảo sát địa chất và các chứng chỉ pháp nhân

Sau khi hoàn thành công tác khoan khảo sát địa chất hiện trường, thí nghiệm trong phòng và lập báo cáo khảo sát địa chất. Hồ sơ khảo sát địa chất sẽ được đóng tập và bàn giao Chủ đầu tư. Số lượng bàn giao gồm:

– 5 bản cứng báo cáo khảo sát địa chất

– 1 bản mềm file báo cáo khảo sát địa chất

– 4 bộ biên bản nghiệm thu khảo sát địa chất

– 1 bộ Chứng chỉ pháp nhân công ty gồm:

* Chứng chỉ hành nghề của cá nhân Chủ trì khảo sát

* Chứng chỉ hành nghề công ty khảo sát địa chất

* Chứng chỉ Las phòng thí nghiệm cơ lý

* Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của công ty.

Trên đây là thể hiện các bước khoan khảo sát địa chất. Tất cả các công trình dù lớn hay nhỏ cũng phải thể hiện theo trình tự các bước nêu trên. Tùy theo quy mô và khối lượng công việc mà thời gian thực hiện khoan khảo sát địa chất nhanh hay chậm có thể từ 5-25 ngày.

Contact Me on Zalo
Call Now Button