BS 5930 1999 – Section 4 – Field Test – Permeability test

BS 5930 1999 – Section 4 – Field Test – Permeability test

Phương pháp thí nghiệm thấm hiện trường          : TCBS 5930-1999 – phần 4

Thí nghiệm thấm hiện trường, sử dụng phương pháp đổ nước thí nghiệm theo tiêu chuẩn BS 5930 1999 phần 4

Phương pháp thí nghiệm như sau:

  1. Xác định bao nhiêu đoạn cần thí nghiệm thấm hiện trường
  2. Khoan hố khoan đất độ sâu thí nghiệm 1 (cách độ sâu thí nghiệm 1 mét)
  3. Làm sạch hố khoan bằng nước
  4. Hạ ống chống
  5. Chèn thành hố khoan và ống chống
  6. Thả ống khoan vào khoan thêm 1 mét đến độ sâu thí nghiệm
  7. Đổ đầy nước và tiền hành đo theo thời gian : 1, 2, 3, 4, 5, 10,15, 20, 30phút, 1giờ, 2 giờ, 3 giờ
  8. Thực hiện lặp lại ở các đoạn thí nghiệm tiếp theo

Phương pháp thí nghiệm thấm hiện trường : TCBS 5930-1999 – phần 4 được thực hiện ngoài hiện trường, trong hố khoan.

BS 5930 1999 – Section 4 – Field Test – Permeability test

có nhiều phương pháp để lựa chọn thí nghiệm, tùy điều kiện địa chất công trình mà lựa chọn phương pháp thích hợp.

Các phương pháp khác nhau sẽ có công thức tính toán khác nhau.

Tải tiêu chuẩn BS 5930 1999 – Section 4 – Field Test – Permeability test  =>  BS 5930 1999 -Section 4 – Field Test – Permeability

Contact Me on Zalo
Call Now Button