BÁO GIÁ KHOAN KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT

Báo giá khoan khảo sát địa chất được thể hiện chi tiết bên dưới, cam kết không phát sinh bất cứ chi phí nào khác trong quá trình thực hiện hợp đồng.Báo giá khoan khảo sát địa chất áp dụng điều kiện mặt bằng đã san lấp.Áp dụng cho khoan trên cạn.

Khoan nhà dân: 20.000.000 đồng (trọn gói)
Khoan hiện trường:  350.000 đồng / mét
Khoan + TN SPT:  400.000 đồng / mét
Thí nghiệm mẫu đất: 100.000 đồng / mẫu
Hồ sơ báo cáo: 5 bộ

Báo giá khoan khảo sát địa chất đã bao gồm:

– Công định vị các hố khoan bằng thước hoặc bằng máy định vị GPS.

– Chi phí vận chuyển nội bộ giữa các hố khoan (khoảng cách các hố khoan <200m).

– Chi phí ăn ở của công nhân và kỹ thuật hiện trường.

– Đo mực nước ngầm ổn định trong hố khoan (chi phí đã bao gồm đo mực nước ngầm trong hố khoan sau 24h).

– Chi phí in ấn, công chứng các giấy tờ, chứng chỉ hành nghề.

Báo giá khoan khảo sát địa chất chưa bao gồm:

– Tiền vận chuyển nội bộ giữa các hố khoan (khoảng cách các hố khoan >200m).

– Tiền vận chuyển máy móc thiết bị đi và về.

– Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT.

– Thí nghiệm mẫu cơ lý và các thí nghiệm khác theo yêu cầu của bên A.

– Thuế GTGT.

(Báo giá khoan địa chất sẽ cộng thêm chi phí này)

Báo giá khoan khảo sát địa chất – giá thí nghiệm kèm theo:

– Thí nghiệm mẫu xuyên tiêu chuẩn SPT 100.000 đồng / lần.

– Thí nghiệm mẫu cơ lý đất theo TCVN 100.000 đồng / mẫu.

– Thí nghiệm mẫu cơ lý đất theo tiêu chuẩn ASTM, TCBS 150.000 đồng / mẫu.

– Thí nghiệm mẫu nén cố kết 400.000 đồng / mẫu.

– Thí nghiệm mẫu nén nở hông 400.000 đồng / mẫu.

– Thí nghiệm mẫu nén ba trục không cố kết không thoát nước UU 600.000 đồng / mẫu.

– Thí nghiệm mẫu nén ba trục cố kết không thoát nước CU 1.200.000 đồng / mẫu.

– Thí nghiệm mẫu nén ba trục cố kết không nước CD 5.000.000 đồng / mẫu.

– Thí nghiệm mẫu nước ăn mòn bê tông 600.000 đồng / mẫu.

– Thí nghiệm mẫu nước toàn phần (gồm hóa lý và vi sinh) 800.000 đồng / mẫu.

– Thí nghiệm mẫu hóa đất 800.000 đồng / mẫu.

(Báo giá khoan địa chất sẽ áp dụng đơn giá này nhân với số lượng mẫu cụ thể trong trường hợp bên A yêu cầu các thí nghiệm trên)

Đơn giá T6/2024

Giá khoan chỉ 350.000 đồng / mét

Gửi hình ảnh khoan hàng ngày

KHOAN KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT

the_metropole_hinh_khoan_khao_sat_dia_chat