Báo cáo địa chất Quận 8, Phường 16 (download)

bao-cao-dia-chat-bia

XÂY DỰNG TRƯỜNG MẦM NON

Chủ đầu tư: Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Nhà An Cư
Hợp đồng: 42/HĐKT-2016
Địa điểm: Khu Tái Định Cư Trương Đình Hội 2, Phường 16, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh
Vị trí: 10.7192981, 106.62518
Khối lượng: 2 hố x 60m /hố
Thực hiện: 09/2016

CÔNG TRÌNH: XÂY DỰNG TRƯỜNG MẦM NON
ĐỊA ĐIỂM: Khu Tái Định Cư Trương Đình Hội 2, Phường 16, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO ĐỊA CHẤT QUẬN 8

I- CÁC CĂN CỨ PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHẢO SÁT:

– Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 06 năm 2015 về quản lý chất lượng công trình xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

– Căn cứ hợp đồng kinh tế số … ngày … giữa Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng 146 và bên A.

– Căn cứ theo yêu cầu của bên A và khả năng của Công ty TNHH Xây Dựng 146

– Căn cứ vào các tiêu chuẩn hiện hành:

Khảo sát hiện trường:

Quy phạm khoan khảo sát địa chất : TCVN 9437 -2012

Phương pháp lấy mẫu, bao gói, vận chuyển mẫu : TCVN 2683 -2012

Phương pháp thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT : TCVN 9351 -2012

Thí nghiệm trong phòng:

Phương pháp xác định khối lượng riêng : TCVN 4195 -2012

Phương pháp xác định độ ẩm : TCVN 4196 -2012

Phương pháp xác định giới hạn Atterberg : TCVN 4197 -2012

Các phương pháp xác định thành phần hạt : TCVN 4198 -2014

Phương pháp xác định sức chống cắt ở máy cắt phẳng : TCVN 4199 -1995

Phương pháp xác định tính nén lún : TCVN 4200 -2012

Phương pháp xác định khối lượng thể tích : TCVN 4202 -2012

Chỉnh lý thống kê các kết quả thí nghiệm : TCVN 9153 -2012

II. QUY TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT:

Công tác khoan khảo sát địa chất công trình XÂY DỰNG TRƯỜNG MẦM NON đã được đội khoan khảo sát địa chất Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng 146 thực hiện ngoài hiện trường từ ngày 13/09/2016 đến ngày 16/09/2016 bằng máy khoan cố định, bơm rửa bằng dung dịch sét bentonit và thí nghiệm trong phòng từ 21/09 đến 23/09/2019.

III. KHÁI QUÁT ĐIỀU KIỆN MẶT BẰNG:

Vị trí khảo sát công trình “XÂY DỰNG TRƯỜNG MẦM NON” nằm tại Khu Tái Định Cư Trương Đình Hội 2, Phường 16, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh, gần đường giao thông nên điều kiện mặt bằng tương đối thuận lợi cho công tác khoan khảo sát địa chất.

IV. KHỐI LƯỢNG KHẢO SÁT

1. Công tác hiện trường:

Khối lượng khảo sát bao gồm những công việc chính sau đây:

Công tác khoan:
– Khối lượng khoan: 02 hố khoan, Ký hiệu hố khoan HK1, HK2.

– Chiều sâu mỗi hố khoan 60m.

Công tác lẫy mẫu:

Đất dính: Mẫu nguyên dạng được lấy bằng cách ép hoặc đóng ống mẫu thành mỏng, f= 75mm vào đáy hố khoan đã được làm sạch, sau đó mẫu được bọc kín parafin, dán nhãn và đặt vào nơi mát mẻ.

Đất rời: Mẫu đất rời được lấy trong ống mẫu SPT và được lưu giữ trong bao plastic có dán nhãn.
Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT):

Bộ dụng cụ khoan gồm:

– 1 máy khoan cuả Trung Quốc và các trang thiết bị.

– Máy bơm piston.

– Ống thép mở lỗ đường kính trong 110mm.

– Ống lấy mẫu là một ống vách mỏng miệng vạt bén từ ngoài vào có đường kính trong 74mm, dài 600mm.

– Bộ phận xuyên tiêu chuẩn SPT. Bộ xuyên là một ống chẻ đôi chiều dài 550mm (22”), đường kính ngoài 51mm (2”), đường kính trong 35mm (1”3/8). Mũi xuyên là bộ phận rời được ráp vào ống bằng răng, mũi xuyên dài 76mm (3”), miệng ống vạt bén từ ngoài vào trong có đường kính ống bằng đường kính ống chẻ đôi.

– Tạ nặng 63.5 kg (140lb).

– Tầm rơi tự do 76cm (30”).

– Hiệp đóng: 3 lần x 15cm (N là tổng số cuả 2 lần đóng về sau).

ĐẤT DÍNH ĐẤT HẠT RỜI

SỐ N

SỨC CHỊU
NÉN ĐƠN KG/cm2

TRẠNG
THÁI

SỐ N ĐỘ CHẶT

< 2
2 – 4
5 – 8
9 – 15
16 – 30
> 30

< 0.25
0.25 – 0.50
0.50 – 1.00
1.00-2.00
2.00 – 4.00
> 4.00

Chảy
Dẻo chảy
Dẻo mềm
Dẻo cứng
Nửa cứng
Cứng

< 4
4 – 10
11 – 30
31 – 50
> 50

Rất bở rời
Rời
Chặt vừa
Chặt
Rất chặt

2. Thí nghiệm trong phòng:
Các thí nghiệm sau đây được tiến hành tại Phòng thí nghiệm Cơ Học Đất & Vật Liệu Xây Dựng LAS-XD291:

  • Thành phần hạt.
  • Độ ẩm.
  • Dung trọng tự nhiên.
  • Tỷ trọng.
  • Giới hạn Atterberg.
  • Thí nghiệm nén một trục.
  • Nén nhanh.
  • Cắt trực tiếp.

BÁO CÁO ĐỊA CHẤT QUẬN 8 – BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT.

TT Công việc Đơn vị Khối lượng
1 Khoan trên cạn Mét 120m
2 Thí nghiệm SPT Lần 58
3 Thí nghiệm chỉ tiêu cơ lý Mẫu 58

V. BÁO CÁO ĐỊA CHẤT QUẬN 8 – ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH

Căn cứ vào kết quả khảo sát hiện trường & kết quả thí nghiệm trong phòng, địa tầng tại công trình: XÂY DỰNG TRƯỜNG MẦM NON có thể chia làm các lớp đất chính như sau:

Lớp k           : Lớp san lấp (Bê tông, cát, sạn sỏi).

Lớp 1           : Bùn sét, màu xám đen – xám xanh, trạng thái chảy – dẻo chảy.

Lớp 2           : Cát pha, màu xám đen – xám vàng – nâu hồng.

Lớp 3            : Sét, màu nâu vàng – nâu hồng – xám trắng, trạng thái cứng.

Chỉ tiêu của các lớp đất như sau:

Lớp 1:

Bùn sét, màu xám đen – xám xanh, trạng thái chảy – dẻo chảy.

Chỉ tiêu cơ lý của lớp này  như sau :

–   Thành phần hạt :
          + Hàm lượng % hạt sỏi : 0.2
          + Hàm lượng % hạt cát : 19.0
          + Hàm lượng % hạt bụi : 28.8
          + Hàm lượng % hạt sét : 52.0
–   Độ ẩm tự nhiên (W %) : 73.62
–   Dung trọng ướt ( g g/cm3 ) : 1.50
–   Dung trọng khô ( gk g/cm3 ) : 0.86
–   Dung trọng đẩy nổi (gdn ) : 0.53
–   Tỷ trọng ( D ) : 2.61
–   Độ bảo hòa ( G ) : 94
–   Độ rỗng (n ) : 67
–   Hệ số rỗng (e0 ) : 2.033
–   Giới hạn chảy (WL %) : 66.8
–   Giới hạn dẻo (Wp %) : 34.2
–   Chỉ số dẻo (Ip) : 32.6
–   Độ sệt ( B ) : 1.21
–   Góc ma sát trong (jo ) : 3o57′
–   Lực dính ( C kG/cm2 ) : 0.067
–   SPT : 0-3

Nhận xét:

Là lớp bùn sét, màu xám đen – xám xanh, trạng thái chảy – dẻo chảy. Xuất hiện ở cả 2 hố khoan từ độ sâu 3.4m đến 31.0m. Bề dày lớp 1 từ 25.8m đến 27.5m.

Lớp 2:

Cát pha, màu xám đen – xám vàng – nâu hồng.

Chỉ tiêu cơ lý của lớp này  như sau :

–   Thành phần hạt :
          + Hàm lượng % hạt sỏi : 2.9
          + Hàm lượng % hạt cát : 84.7
          + Hàm lượng % hạt bụi : 6.3
          + Hàm lượng % hạt sét : 6.2
–   Độ ẩm tự nhiên (W %) : 18.81
–   Dung trọng ướt ( g g/cm3 ) : 1.98
–   Dung trọng khô ( gk g/cm3 ) : 1.67
–   Dung trọng đẩy nổi (gdn ) : 1.04
–   Tỷ trọng ( D ) : 2.66
–   Độ bảo hòa ( G ) : 84
–   Độ rỗng (n ) : 37
–   Hệ số rỗng (e0 ) : 0.592
–   Giới hạn chảy (WL %) :
–   Giới hạn dẻo (Wp %) :
–   Chỉ số dẻo (Ip) :
–   Độ sệt ( B ) :
–   Góc ma sát trong (jo ) : 23o53′
–   Lực dính ( C kG/cm2 ) : 0.059
–   SPT :  14-37

Nhận xét:

Là lớp cát pha, màu xám đen – xám vàng – nâu hồng. Xuất hiện ở cả 2 hố khoan từ độ sâu 29.2m đến 47.0m. Bề dày lớp 2 từ 17.8m đến 18.2m.

Lớp 3:

Sét, màu nâu vàng – nâu hồng – xám trắng, trạng thái cứng.

Chỉ tiêu cơ lý của lớp này  như sau :

–   Thành phần hạt :
          + Hàm lượng % hạt sỏi :
          + Hàm lượng % hạt cát : 18.2
          + Hàm lượng % hạt bụi : 27.6
          + Hàm lượng % hạt sét : 54.2
–   Độ ẩm tự nhiên (W %) : 17.94
–   Dung trọng ướt ( g g/cm3 ) : 2.09
–   Dung trọng khô ( gk g/cm3 ) : 1.77
–   Dung trọng đẩy nổi (gdn ) : 1.12
–   Tỷ trọng ( D ) : 2.73
–   Độ bảo hòa ( G ) : 90
–   Độ rỗng (n ) : 35
–   Hệ số rỗng (e0 ) : 0.543
–   Giới hạn chảy (WL %) : 39.1
–   Giới hạn dẻo (Wp %) : 20.2
–   Chỉ số dẻo (Ip) : 18.9
–   Độ sệt ( B ) : -0.12
–   Góc ma sát trong (jo ) : 15o35′
–   Lực dính ( C kG/cm2 ) : 0.423
–   SPT :  36-56

Nhận xét:

Là lớp sét, màu nâu vàng – nâu hồng – xám trắng, trạng thái cứng. Xuất hiện ở cả 2 hố khoan từ độ sâu 47.0m đến 60.0m.

Chỉ tiêu cơ lý của các lớp đất được trình bày tóm tắt trong bảng sau:

Lớp đất

Chỉ tiêu

1 2 3
Hạt sỏi%

Hạt cát%

Hạt bụi%

Hạt sét%

Độ ẩm tự nhiên W%

Dung trọng ướt g T/m3

Dung trọng khô gk   T/m3

Dung trọng đẩy nổi gđn T/m3

Tỷ trọng  D T/m3

Độ bão hòa G%

Độ rỗng n%

Hệ số rỗng e0

Giới hạn chảy WL%

Giới hạn dẻo Wp%

Chỉ số dẻo Ip

Độ sệt B

Góc ma sát trong j0

Lực dính C  KG/cm2

SPT

0.2

19.0

28.8

52.0

73.62

1.50

0.86

0.53

2.61

94

67

2.033

66.8

34.2

32.6

1.21

3o57′

0.067

0-3

2.9

84.7

6.3

6.2

18.81

1.98

1.67

1.04

2.66

84

37

0.592

23o53′

0.059

14-37

18.2

27.6

54.2

17.94

2.09

1.77

1.12

2.73

90

35

0.543

39.1

20.2

18.9

-0.12

15o35′

0.423

36-56

TÍNH TOÁN THAM KHẢO

Công trình: XÂY DỰNG TRƯỜNG MẦM NON khảo sát từ trên mặt đất trở xuống độ sâu 60.0m gồm các lớp đất theo thứ tự từ trên xuống là: lớp k, lớp 1, lớp 2, lớp 3.

Nếu đặt móng nằm ở lớp 1, ở độ sâu 1.2m tính từ mặt lớp 1, cường độ chịu tải của lớp đất này như sau:

Rtc = (Ab + Bh) gw + DCtc                         (1)

h: là chiều sâu đặt móng = 1.2m

b: là chiều rộng móng lấy = 1.0m

gw: là dung trọng tự nhiên = 1.50 T/m3

Ctc: là lực dính tiêu chuẩn = 0.67 T/m2

A, B, D là các trị số phụ thuộc vào góc ma sát trong jo

jo = 30 57’. Tra bảng ta có :

A = 0.06                     B = 1.25                  D = 3.51

Thay giá trị vào (1). Ta có kết quả sau:

Rtc = (0.06x 1.0 + 1.25 x 1.2) x 1.50 + 3.51 x 0.67 = 4.68 T/m2

Rtc = 0.468 KG/cm2

Tháng  09  năm 2016

MẶT CẮT ĐỊA CHẤT

báo cáo địa chất Quận 8 mặt cắt địa chất Trường mầm non

Báo cáo địa chất công trình Quận 8, XÂY DỰNG TRƯỜNG MẦM NON được lập sau khi đội khoan công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng 146 thực hiện ngoài hiện trường và thí nghiệm cơ lý đất trong phòng tháng 9/2016.

Báo cáo địa chất Quận 8 được giao nộp cho Chủ đầu tư 5 bộ, kèm theo các chứng chỉ hành nghề và chứng chỉ pháp nhân công ty.

Đây là hồ sơ địa chất công trình đất yếu, với lớp bùn yếu dày đến 30m, thích hợp cho các bạn sinh viên làm đồ án nền móng công trình đất yếu. Mặc khác, với 2 hố khoan sâu 60m vừa có đủ số liệu thiết kế cho các công trình cao tầng, vừa có mặt cắt địa chất đối chiếu 2 hố khoan.

FILE DOWNLOAD BÁO CÁO QUẬN 8

Download toàn bộ file báo cáo địa chất Quận 8, Phường 16 XÂY DỰNG TRƯỜNG MẦM NON tại Khu Tái Định Cư Trương Đình Hội 2, Phường 16, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh theo link bên dưới.

Link pdf Báo cáo địa chất Quận 8

Contact Me on Zalo
Call Now Button