Báo cáo địa chất Quận 11, Phường 5, Lạc Long Quân

bao-cao-dia-chat-bia

NHÀ Ở GIA ĐÌNH

351 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, Tp.HCM
Chủ đầu tư: Bà Phạm Thị Liễu
Hợp đồng: 11/HĐKT-2019
Vị trí: 10.77095620, 106.644936
Khối lượng: 1 hố x 50m + 1 hố x 30m
Thực hiện: 03/2019

CÔNG TRÌNH: NHÀ Ở GIA ĐÌNH
ĐỊA ĐIỂM: 351 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, Tp.HCM

I. BÁO CÁO ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH QUẬN 11 – CÁC CĂN CỨ PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHẢO SÁT:

– Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 06 năm 2015 về quản lý chất lượng công trình xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.
– Căn cứ hợp đồng kinh tế số … ngày … giữa Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng 146 và Chủ Nhà.
– Căn cứ theo yêu cầu của Chủ nhà và khả năng của Công ty TNHH Xây Dựng 146
– Căn cứ vào các tiêu chuẩn hiện hành:

Khảo sát hiện trường:

Quy phạm khoan khảo sát địa chất : TCVN 9437 -2012
Phương pháp lấy mẫu, bao gói, vận chuyển mẫu : TCVN 2683 -2012
Phương pháp thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT : TCVN 9351 -2012

Thí nghiệm trong phòng:

Phương pháp xác định khối lượng riêng : TCVN 4195 -2012
Phương pháp xác định độ ẩm : TCVN 4196 -2012
Phương pháp xác định giới hạn Atterberg : TCVN 4197 -2012
Các phương pháp xác định thành phần hạt : TCVN 4198 -2014
Phương pháp xác định sức chống cắt ở máy cắt phẳng : TCVN 4199 -1995
Phương pháp xác định tính nén lún : TCVN 4200 -2012
Phương pháp xác định khối lượng thể tích : TCVN 4202 -2012
Chỉnh lý thống kê các kết quả thí nghiệm : TCVN 9153 -2012

II. QUY TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT:

Công tác khoan khảo sát địa chất công trình NHÀ Ở GIA ĐÌNH đã được đội khoan khảo sát địa chất Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng 146 thực hiện ngoài hiện trường từ ngày 21/03/2019 đến ngày 23/03/2019 bằng máy khoan cố định, bơm rửa bằng dung dịch sét bentonit và thí nghiệm trong phòng từ ngày 25/03/2019 đến ngày 27/03/2019.

III. KHÁI QUÁT ĐIỀU KIỆN MẶT BẰNG:

Vị trí khảo sát công trình “NHÀ Ở GIA ĐÌNH” nằm tại 351 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, Tp.HCM gần đường giao thông nên điều kiện mặt bằng tương đối thuận lợi cho công tác khoan khảo sát địa chất.

IV. KHỐI LƯỢNG KHẢO SÁT

1. Công tác hiện trường:

Khối lượng khảo sát bao gồm những công việc chính sau đây:

Công tác khoan:
– Khối lượng khoan: 02 hố khoan, Ký hiệu hố khoan HK1, HK2.

– HK1 sâu 50m và HK2 sâu 30m.

Công tác lẫy mẫu:
Đất dính: Mẫu nguyên dạng được lấy bằng cách ép hoặc đóng ống mẫu thành mỏng, f= 75mm vào đáy hố khoan đã được làm sạch, sau đó mẫu được bọc kín parafin, dán nhãn và đặt vào nơi mát mẻ.

Đất rời: Mẫu đất rời được lấy trong ống mẫu SPT và được lưu giữ trong bao plastic có dán nhãn.

Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT):
Bộ dụng cụ khoan gồm:

– 1 máy khoan cuả Trung Quốc và các trang thiết bị.

– Máy bơm piston.

– Ống thép mở lỗ đường kính trong 110mm.

– Ống lấy mẫu là một ống vách mỏng miệng vạt bén từ ngoài vào có đường kính trong 74mm, dài 600mm.

– Bộ phận xuyên tiêu chuẩn SPT. Bộ xuyên là một ống chẻ đôi chiều dài 550mm (22”), đường kính ngoài 51mm (2”), đường kính trong 35mm (1”3/8). Mũi xuyên là bộ phận rời được ráp vào ống bằng răng, mũi xuyên dài 76mm (3”), miệng ống vạt bén từ ngoài vào trong có đường kính ống bằng đường kính ống chẻ đôi.

– Tạ nặng 63.5 kg (140lb).

– Tầm rơi tự do 76cm (30”).

– Hiệp đóng: 3 lần x 15cm (N là tổng số cuả 2 lần đóng về sau).

ĐẤT DÍNH ĐẤT HẠT RỜI

SỐ N

SỨC CHỊU
NÉN ĐƠN KG/cm2

TRẠNG
THÁI

SỐ N ĐỘ CHẶT

< 2
2 – 4
5 – 8
9 – 15
16 – 30
> 30

< 0.25
0.25 – 0.50
0.50 – 1.00
1.00-2.00
2.00 – 4.00
> 4.00

Chảy
Dẻo chảy
Dẻo mềm
Dẻo cứng
Nửa cứng
Cứng

< 4
4 – 10
11 – 30
31 – 50
> 50

Rất bở rời
Rời
Chặt vừa
Chặt
Rất chặt

 2. Thí nghiệm trong phòng:

Các thí nghiệm sau đây được tiến hành tại Phòng thí nghiệm Cơ Học Đất & Vật Liệu Xây Dựng LAS-XD291:

  • Thành phần hạt.
  • Độ ẩm.
  • Dung trọng tự nhiên.
  • Tỷ trọng.
  • Giới hạn Atterberg.
  • Thí nghiệm nén một trục.
  • Nén nhanh.
  • Cắt trực tiếp.

BÁO CÁO ĐỊA CHẤT QUẬN 11 – BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT.

TT Công việc Đơn vị Khối lượng
1 Khoan trên cạn Mét 80m
2 Thí nghiệm SPT Lần 40
3 Thí nghiệm chỉ tiêu cơ lý Mẫu 40

V. BÁO CÁO ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH QUẬN 11 – ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH

Căn cứ vào kết quả khảo sát hiện trường & kết quả thí nghiệm trong phòng, địa tầng tại công trình: NHÀ Ở GIA ĐÌNH có thể chia làm các lớp đất chính như sau:

Lớp k             :  Đất nền cũ.

Lớp 1             : Sét pha nặng, màu xám trắng – nâu vàng – xám đen, trạng thái dẻo mềm.

Lớp 2             :  Sét pha lẫn sạn sỏi Laterit, màu nâu đỏ – xám trắng – nâu vàng, trạng thái dẻo cứng – nửa cứng .

Lớp 3             : Sét pha nặng – Sét, màu nâu đỏ – nâu hồng – nâu vàng – xám trắng, trạng thái nửa cứng – dẻo cứng.

Lớp 4a           :  Sét pha nhẹ, màu nâu vàng – xám trắng, trạng thái dẻo cứng.

Lớp 4             :  Cát pha, màu nâu hồng – nâu vàng.

Lớp 5  :           Sét, màu nâu vàng – nâu hồng – xám trắng, trạng thái nửa cứng.

Chỉ tiêu của các lớp đất như sau:

Lớp 1:

Sét pha nặng, màu xám trắng – nâu vàng – xám đen, trạng thái dẻo mềm.

Chỉ tiêu cơ lý của lớp này  như sau :

–   Thành phần hạt :
          + Hàm lượng % hạt sỏi : 0.3
          + Hàm lượng % hạt cát : 40.0
          + Hàm lượng % hạt bụi : 30.6
          + Hàm lượng % hạt sét : 29.1
–   Độ ẩm tự nhiên (W %) : 23.74
–   Dung trọng ướt ( g g/cm3 ) : 2.00
–   Dung trọng khô ( gk g/cm3 ) : 1.62
–   Dung trọng đẩy nổi (gdn ) : 1.02
–   Tỷ trọng ( D ) : 2.70
–   Độ bảo hòa ( G ) : 96
–   Độ rỗng (n ) : 40
–   Hệ số rỗng (e0 ) : 0.664
–   Giới hạn chảy (WL %) : 27.8
–   Giới hạn dẻo (Wp %) : 13.5
–   Chỉ số dẻo (Ip) : 14.3
–   Độ sệt ( B ) : 0.72
–   Góc ma sát trong (jo ) : 8o59′
–   Lực dính ( C kG/cm2 ) : 0.178
–   SPT : 4 – 5

Nhận xét:

Là lớp  Sét pha nặng, màu xám trắng – nâu vàng – xám đen, trạng thái dẻo mềm. Xuất hiện ở cả 02 hố khoan từ độ sâu 0.8 – 3.0m. Bề dày lớp 1 là 2.2m.

Lớp 2:

Sét pha lẫn sạn sỏi Laterit, màu nâu đỏ – xám trắng – nâu vàng, trạng thái dẻo cứng – nửa cứng .

Chỉ tiêu cơ lý của lớp này  như sau :

–   Thành phần hạt :
          + Hàm lượng % hạt sỏi : 60.4
          + Hàm lượng % hạt cát : 14.3
          + Hàm lượng % hạt bụi : 9.9
          + Hàm lượng % hạt sét : 15.4
–   Độ ẩm tự nhiên (W %) : 14.69
–   Dung trọng ướt ( g g/cm3 ) : 2.09
–   Dung trọng khô ( gk g/cm3 ) : 1.82
–   Dung trọng đẩy nổi (gdn ) : 1.15
–   Tỷ trọng ( D ) : 2.74
–   Độ bảo hòa ( G ) : 80
–   Độ rỗng (n ) : 33
–   Hệ số rỗng (e0 ) : 0.503
–   Giới hạn chảy (WL %) : 24.4
–   Giới hạn dẻo (Wp %) : 13.2
–   Chỉ số dẻo (Ip) : 11.2
–   Độ sệt ( B ) : 0.30
–   Góc ma sát trong (jo ) :
–   Lực dính ( C kG/cm2 ) :
–   SPT : 16 – 19

 

Nhận xét:

Là lớp Sét pha lẫn sạn sỏi Laterit, màu nâu đỏ – xám trắng – nâu vàng, trạng thái dẻo cứng – nửa cứng . Xuất hiện ở cả 02 hố khoan từ độ sâu 2.9 – 5.7m. Bề dày lớp 2 từ 2.4 – 2.7m.

Lớp 3:

Sét pha nặng – Sét, màu nâu đỏ – nâu hồng – nâu vàng – xám trắng, trạng thái nửa cứng – dẻo cứng.

Chỉ tiêu cơ lý của lớp này  như sau :

–   Thành phần hạt :
          + Hàm lượng % hạt sỏi : 0.9
          + Hàm lượng % hạt cát : 49.7
          + Hàm lượng % hạt bụi : 18.0
          + Hàm lượng % hạt sét : 31.4
–   Độ ẩm tự nhiên (W %) : 21.19
–   Dung trọng ướt ( g g/cm3 ) : 2.01
–   Dung trọng khô ( gk g/cm3 ) : 1.66
–   Dung trọng đẩy nổi (gdn ) : 1.05
–   Tỷ trọng ( D ) : 2.72
–   Độ bảo hòa ( G ) : 91
–   Độ rỗng (n ) : 39
–   Hệ số rỗng (e0 ) : 0.636
–   Giới hạn chảy (WL %) : 34.1
–   Giới hạn dẻo (Wp %) : 17.4
–   Chỉ số dẻo (Ip) : 16.7
–   Độ sệt ( B ) : 0.23
–   Góc ma sát trong (jo ) : 13o1′
–   Lực dính ( C kG/cm2 ) : 0.275
–   SPT : 7 – 27

Nhận xét:

Là lớp  Sét pha nặng – Sét, màu nâu đỏ – nâu hồng – nâu vàng – xám trắng, trạng thái nửa cứng – dẻo cứng. Xuất hiện ở cả 02 hố khoan từ độ sâu 5.3 – 9.2m. Bề dày lớp 3 từ 3.3 – 3.9m.

Lớp 4a:

Sét pha nhẹ, màu nâu vàng – xám trắng, trạng thái dẻo cứng.

Chỉ tiêu cơ lý của lớp này  như sau :

–   Thành phần hạt :
          + Hàm lượng % hạt sỏi :
          + Hàm lượng % hạt cát : 70.9
          + Hàm lượng % hạt bụi : 10.4
          + Hàm lượng % hạt sét : 18.7
–   Độ ẩm tự nhiên (W %) : 20.05
–   Dung trọng ướt ( g g/cm3 ) : 2.03
–   Dung trọng khô ( gk g/cm3 ) : 1.69
–   Dung trọng đẩy nổi (gdn ) : 1.06
–   Tỷ trọng ( D ) : 2.69
–   Độ bảo hòa ( G ) : 91
–   Độ rỗng (n ) : 37
–   Hệ số rỗng (e0 ) : 0.592
–   Giới hạn chảy (WL %) : 26.8
–   Giới hạn dẻo (Wp %) : 15.9
–   Chỉ số dẻo (Ip) : 10.9
–   Độ sệt ( B ) : 0.38
–   Góc ma sát trong (jo ) : 16o17′
–   Lực dính ( C kG/cm2 ) : 0.160
–   SPT : 8

Nhận xét:

Là lớp  Sét pha nhẹ, màu nâu vàng – xám trắng, trạng thái dẻo cứng. Xuất hiện ở hố khoan HK2 từ độ sâu 9.2 – 11.0m. Bề dày lớp 4a là 1.8m.

Lớp 4:

Cát pha, màu nâu hồng – nâu vàng.

Chỉ tiêu cơ lý của lớp này  như sau :

–   Thành phần hạt :
          + Hàm lượng % hạt sỏi : 2.5
          + Hàm lượng % hạt cát : 86.2
          + Hàm lượng % hạt bụi : 6.0
          + Hàm lượng % hạt sét : 5.4
–   Độ ẩm tự nhiên (W %) : 16.65
–   Dung trọng ướt ( g g/cm3 ) : 2.05
–   Dung trọng khô ( gk g/cm3 ) : 1.76
–   Dung trọng đẩy nổi (gdn ) : 1.10
–   Tỷ trọng ( D ) : 2.67
–   Độ bảo hòa ( G ) : 86
–   Độ rỗng (n ) : 34
–   Hệ số rỗng (e0 ) : 0.516
–   Giới hạn chảy (WL %) :
–   Giới hạn dẻo (Wp %) :
–   Chỉ số dẻo (Ip) :
–   Độ sệt ( B ) :
–   Góc ma sát trong (jo ) : 23o59′
–   Lực dính ( C kG/cm2 ) : 0.059
–   SPT : 13 – 21

Nhận xét:

Là lớp  Cát pha, màu nâu hồng – nâu vàng. Xuất hiện ở cả 02 hố khoan từ độ sâu 9.0 – 39.3m.

Lớp 5:

Sét, màu nâu vàng – nâu hồng – xám trắng, trạng thái nửa cứng.

Chỉ tiêu cơ lý của lớp này  như sau :

–   Thành phần hạt :
          + Hàm lượng % hạt sỏi :
          + Hàm lượng % hạt cát : 14.0
          + Hàm lượng % hạt bụi : 28.4
          + Hàm lượng % hạt sét : 57.6
–   Độ ẩm tự nhiên (W %) : 24.58
–   Dung trọng ướt ( g g/cm3 ) : 1.99
–   Dung trọng khô ( gk g/cm3 ) : 1.59
–   Dung trọng đẩy nổi (gdn ) : 1.01
–   Tỷ trọng ( D ) : 2.73
–   Độ bảo hòa ( G ) : 94
–   Độ rỗng (n ) : 42
–   Hệ số rỗng (e0 ) : 0.716
–   Giới hạn chảy (WL %) : 44.4
–   Giới hạn dẻo (Wp %) : 21.8
–   Chỉ số dẻo (Ip) : 22.7
–   Độ sệt ( B ) : 0.12
–   Góc ma sát trong (jo ) : 14o2′
–   Lực dính ( C kG/cm2 ) : 0.352
–   SPT : 24 – 35

Nhận xét:

Là lớp Sét, màu nâu vàng – nâu hồng – xám trắng, trạng thái nửa cứng. Xuất hiện ở cả 02 hố khoan từ độ sâu 39.3 – 50.0m.

Chỉ tiêu cơ lý của các lớp đất được trình bày tóm tắt trong bảng sau:

Lớp đất

Chỉ tiêu

1 2 3 4a 4 5
Hạt sỏi%

Hạt cát%

Hạt bụi%

Hạt sét%

Độ ẩm tự nhiên W%

Dung trọng ướt g T/m3

Dung trọng khô gk   T/m3

Dung trọng đẩy nổi gđn T/m3

Tỷ trọng  D T/m3

Độ bão hòa G%

Độ rỗng n%

Hệ số rỗng e0

Giới hạn chảy WL%

Giới hạn dẻo Wp%

Chỉ số dẻo Ip

Độ sệt B

Góc ma sát trong j0

Lực dính C  KG/cm2

SPT

0.3

40.0

30.6

29.1

23.74

2.00

1.62

1.02

2.70

96

40

0.664

27.8

13.5

14.3

0.72

8o59′

0.178

4 – 5

60.4

14.3

9.9

15.4

14.69

2.09

1.82

1.15

2.74

80

33

0.503

24.4

13.2

11.2

0.30

16 – 19

0.9

49.7

18.0

31.4

21.19

2.01

1.66

1.05

2.72

91

39

0.636

34.1

17.4

16.7

0.23

13o1′

0.275

7 – 27

70.9

10.4

18.7

20.05

2.03

1.69

1.06

2.69

91

37

0.592

26.8

15.9

10.9

0.38

16o17′

0.160

8

2.5

86.2

6.0

5.4

16.65

2.05

1.76

1.10

2.67

86

34

0.516

23o59′

0.059

13 – 21

14.0

28.4

57.6

24.58

1.99

1.59

1.01

2.73

94

42

0.716

44.4

21.8

22.7

0.12

14o2′

0.352

24 – 35

VI. TÍNH TOÁN THAM KHẢO

Công trình: NHÀ Ở GIA ĐÌNH khảo sát từ trên mặt đất trở xuống độ sâu 50.0m gồm các lớp đất theo thứ tự từ trên xuống là: lớp k, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4a, lớp 4, lớp 5.

Nếu đặt móng nằm ở lớp 1, ở độ sâu 1.2m cường độ chịu tải của lớp đất này như sau:

Rtc = (Ab + Bh) gw + DCtc                         (1)

h: là chiều sâu đặt móng = 1.2m

b: là chiều rộng móng lấy = 1.0m

gw: là dung trọng tự nhiên = 2.00 T/m3

Ctc: là lực dính tiêu chuẩn = 1.78 T/m2

A, B, D là các trị số phụ thuộc vào góc ma sát trong jo

jo = 80 59’. Tra bảng ta có :

A = 0.16                     B = 1.63                  D = 4.05

Thay giá trị vào (1). Ta có kết quả sau:

Rtc = (0.16 x 1.0 + 1.63 x 1.2) x 2.00 + 4.05 x 1.78 = 11.43 T/m2

Rtc = 1.143 KG/cm2

VII.KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Kết luận:

Kết quả khảo sát địa chất tại công trình NHÀ Ở GIA ĐÌNH gồm các lớp đất theo thứ tự từ trên xuống : lớp k, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4a, lớp 4, lớp 5. Trong đó:

Lớp k: Đất nền cũ.

Lớp 1: Sét pha nặng, màu xám trắng – nâu vàng – xám đen, trạng thái dẻo mềm.

Lớp 2: Sét pha lẫn sạn sỏi Laterit, màu nâu đỏ – xám trắng – nâu vàng, trạng thái dẻo cứng – nửa cứng .

Lớp 3: Sét pha nặng – Sét, màu nâu đỏ – nâu hồng – nâu vàng – xám trắng, trạng thái nửa cứng – dẻo cứng.

Lớp 4a: Sét pha nhẹ, màu nâu vàng – xám trắng, trạng thái dẻo cứng.

Lớp 4: Cát pha, màu nâu hồng – nâu vàng.

Lớp 5: Sét, màu nâu vàng – nâu hồng – xám trắng, trạng thái nửa cứng.

Kiến nghị:

Công trình NHÀ Ở GIA ĐÌNH địa tầng có lớp Sét pha nặng, trạng thái dẻo mềm yếu dày đến độ sâu 3.0m. Móng công trình không đặt vào lớp này.

Tùy quy mô và tải trọng công trình mà nhà thiết kế chọn loại móng và độ sâu đặt móng thích hợp để đảm bảo độ ổn định của công trình.

Tháng  03  năm 2019

báo cáo địa chất Quận 11 đường Lạc Long Quân hình trụ địa chất

Báo cáo địa chất Quận 11, NHÀ Ở GIA ĐÌNH được lập sau khi đội khoan công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng 146 thực hiện ngoài hiện trường và thí nghiệm cơ lý đất trong phòng tháng 03/2019.

Báo cáo địa chất công trình Quận 11 được giao nộp cho Chủ đầu tư 5 bộ, kèm theo các chứng chỉ hành nghề và chứng chỉ pháp nhân công ty.

Đây là công trình không xuất hiện lớp bùn yếu.

Các bạn sinh viên cần Hồ sơ địa chất quận 11, Nhà Ở Gia Đình , 351 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, Tp.HCM vui lòng phản hồi qua email diachat146@gmail.com.

Contact Me on Zalo
Call Now Button