Báo cáo địa chất công trình huyện Củ Chi (download pdf)

bao-cao-dia-chat-bia

NHÀ Ở ÔNG ĐẶNG VIỆT THÀNH

Chủ đầu tư: Ông Đặng Việt Thành
Hợp đồng: 02/HĐKT-2017
Địa điểm: Tổ 4, Ấp Bàu Sim, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi, Tp.HCM
Vị trí: 10.9511346, 106.51134
Khối lượng: 2 hố x 30m /hố
Thực hiện: 01/2017

CÔNG TRÌNH: NHÀ Ở
ĐỊA ĐIỂM: Tổ 4, Ấp Bàu Sim, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi, Tp.HCM

BÁO CÁO ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH HUYỆN CỦ CHI

 • Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 06 năm 2015 về quản lý chất lượng công trình xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.
 • Căn cứ hợp đồng kinh tế số … ngày … giữa Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng 146 và Chủ Nhà.
 • Căn cứ theo yêu cầu của Chủ nhà và khả năng của Công ty TNHH Xây Dựng 146
 • Căn cứ vào các tiêu chuẩn hiện hành:

Mục đích yêu cầu và nhiệm vụ của công tác khảo sát:

Khảo sát địa chất nhằm xác định sự phân bố của các các lớp đất đá theo diện và chiều sâu, xác định đặc tính cơ lý của các lớp đất, mực nước dưới đất, đánh giá sơ bộ khả năng chịu tải, tính nén lún của các lớp đất đá nhằm phục vụ cho tính toán thiết kế nền móng công trình.

Công tác khoan khảo sát địa chất công trình “NHÀ Ở”  đã được đội khoan khảo sát địa chất Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng 146 thực hiện ngoài hiện trường vào 01/2017.

Khảo sát hiện trường:

Quy phạm khoan khảo sát địa chất : TCVN 9437 -2012

Phương pháp lấy mẫu, bao gói, vận chuyển mẫu : TCVN 2683 -2012

Phương pháp thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT : TCVN 9351 -2012

Thí nghiệm trong phòng:

Phương pháp xác định khối lượng riêng : TCVN 4195 -2012

Phương pháp xác định độ ẩm : TCVN 4196 -2012

Phương pháp xác định giới hạn Atterberg : TCVN 4197 -2012

Các phương pháp xác định thành phần hạt : TCVN 4198 -2014

Phương pháp xác định sức chống cắt ở máy cắt phẳng : TCVN 4199 -1995

Phương pháp xác định tính nén lún : TCVN 4200 -2012

Phương pháp xác định khối lượng thể tích : TCVN 4202 -2012

Chỉnh lý thống kê các kết quả thí nghiệm : TCVN 9153 -2012

KHỐI LƯỢNG KHẢO SÁT

Công tác hiện trường:

Khối lượng khảo sát bao gồm những công việc chính sau đây:

Công tác khoan:

 • Khối lượng khoan: 02 hố khoan, Ký hiệu hố khoan HK1, HK2.
 • Chiều sâu mỗi hố khoan 30m.

Công tác lẫy mẫu:

 • Đất dính: Mẫu nguyên dạng được lấy bằng cách ép hoặc đóng ống mẫu thành mỏng, f= 75mm vào đáy hố khoan đã được làm sạch, sau đó mẫu được bọc kín parafin, dán nhãn và đặt vào nơi mát mẻ.
 • Đất rời: Mẫu đất rời được lấy trong ống mẫu SPT và được lưu giữ trong bao plastic có dán nhãn.

Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT):

Bộ dụng cụ khoan gồm:

 • 1 máy khoan cuả Trung Quốc và các trang thiết bị.
 • Máy bơm piston.
 • Ống thép mở lỗ đường kính trong 110mm.
 • Ống lấy mẫu là một ống vách mỏng miệng vạt bén từ ngoài vào có đường kính trong 74mm, dài 600mm.
 • Bộ phận xuyên tiêu chuẩn SPT. Bộ xuyên là một ống chẻ đôi chiều dài 550mm (22”), đường kính ngoài 51mm (2”), đường kính trong 35mm (1”3/8). Mũi xuyên là bộ phận rời được ráp vào ống bằng răng, mũi xuyên dài 76mm (3”), miệng ống vạt bén từ ngoài vào trong có đường kính ống bằng đường kính ống chẻ đôi.
 • Tạ nặng 63.5 kg (140lb).
 • Tầm rơi tự do 76cm (30”).
 • Hiệp đóng: 3 lần x 15cm (N là tổng số cuả 2 lần đóng về sau).
ĐẤT DÍNH ĐẤT HẠT RỜI

SỐ N

SỨC CHỊU
NÉN ĐƠN KG/cm2

TRẠNG
THÁI

SỐ N ĐỘ CHẶT

< 2
2 – 4
5 – 8
9 – 15
16 – 30
> 30

< 0.25
0.25 – 0.50
0.50 – 1.00
1.00-2.00
2.00 – 4.00
> 4.00

Chảy
Dẻo chảy
Dẻo mềm
Dẻo cứng
Nửa cứng
Cứng

< 4
4 – 10
11 – 30
31 – 50
> 50

Rất bở rời
Rời
Chặt vừa
Chặt
Rất chặt

 Thí nghiệm trong phòng:

Các thí nghiệm sau đây được tiến hành tại Phòng thí nghiệm Cơ Học Đất & Vật Liệu Xây Dựng LAS-XD291:

 • Thành phần hạt.
 • Độ ẩm.
 • Dung trọng tự nhiên.
 • Tỷ trọng.
 • Giới hạn Atterberg.
 • Thí nghiệm nén một trục.
 • Nén nhanh.
 • Cắt trực tiếp.

BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT.

TT Công việc Đơn vị Khối lượng
1 Khoan trên cạn Mét 60m
2 Thí nghiệm SPT Lần 30
3 Thí nghiệm chỉ tiêu cơ lý Mẫu 30

Báo cáo địa chất công trình Huyện Củ Chi, công trình NHÀ Ở tại Tổ 4, Ấp Bàu Sim, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi, Tp.HCM được lập sau khi đội khoan công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng 146 thực hiện ngoài hiện trường và thí nghiệm cơ lý đất trong phòng tháng 01/2017.

HÌNH TRỤ VÀ MẶT CẮT ĐỊA CHẤT

Hình trụ

Báo cáo địa chất công trình Huyện Củ Chi - hình trụ

Báo cáo địa chất công trình Huyện Củ Chi hình trụ địa chất với chiều sâu khoan 30m, địa tầng đất tốt rất thích hợp cho xây dựng công trình.

Mặt cắt

a
Báo cáo địa chất công trình Huyện Củ Chi - mặt cắt

Báo cáo địa chất công trình Huyện Củ Chi mặt cắt địa chất với 2 hố khoan sâu 30m, Lớp 5 là sét, trạng thái cứng rất thích hợp cho xây dựng công trình.

Báo cáo địa chất công trình Huyện Củ Chi được giao nộp cho Chủ đầu tư 5 bộ, kèm theo các chứng chỉ hành nghề và chứng chỉ pháp nhân công ty.

Đây là hồ sơ báo cáo địa chất công trình đất tốt, không xuất hiện lớp bùn. Khi xây dựng công trình, chú ý không nên đặt móng vào lớp bùn yếu này.

Download toàn bộ file báo cáo địa chất công trình Huyện Củ Chi, ông trình NHÀ Ở tại Tổ 4, Ấp Bàu Sim, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi, Tp.HCM theo link bên dưới

FILE PDF BÁO CÁO ĐỊA CHẤT HUYỆN CỦ CHI

Link download pdf báo cáo Củ Chi

Contact Me on Zalo
Call Now Button