BÁO CÁO ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH ĐẤT TỐT

Các báo cáo địa chất công trìnhđất tốt này là các công trình địa chất không xuất hiện lớp bùn yếu.