Thí nghiệm 9 chỉ tiêu cơ lý của đất

9 chỉ tiêu cơ lý của đất áp dụng cho mẫu đất nguyên dạng, đất dính có thể hiện tính dẻo.

Thí nghiệm mẫu cơ lý đất hay còn gọi Thí nghiệm 9 chỉ tiêu cơ lý của đất có mã hiệu CP. 031002 ‘Xác định 9 chỉ tiêu thông thường cơ lý của mẫu đất nguyên dạng theo TCVN’ trong cuốn đơn giá khoan khảo sát địa chất tại khu vực Thành Phố Hồ Chí Minh. Vậy 9 chỉ tiêu cơ lý của đất là những chỉ tiêu nào?

9 chỉ tiêu cơ lý của đất cụ thể gồm các chỉ tiêu sau:

1. Các phương pháp xác định thành phần hạt (TCVN 4198 -2014)
Soils – Laboratory methods for determination of grain size distribution

2. Phương pháp xác định độ ẩm (TCVN 4196 -2012)
Soils – Laboratory methods for determination of moisture and hydroscopic water amount.

3. Phương pháp xác định khối lượng thể tích (TCVN 4202 -2012)
Soils – Laboratory methods for determination of unit weight

4. Phương pháp xác định khối lượng riêng (TCVN 4195 -2012)
Soils – Laboratory methods for determination of density

5. Phương pháp xác định giới hạn chảy (TCVN 4197 -2012)
Soils – Laboratory methods for determination of plastic limit

6. Phương pháp xác định giới hạn dẻo (TCVN 4197 -2012)
Soils – Laboratory methods for determination of liquid limit

7. Phương pháp xác định tính nén lún (TCVN 4200 -2012)
Soils – Laboratory methods for determination of compressibility

8. Phương pháp xác định góc ma sát trong (TCVN 4199 -1995)
Soils – Laboratory methods for determination of friction angle

9. Phương pháp xác định lực dính C (TCVN 4199 -1995)
Soils – Laboratory methods for determination of cohesion C

Đối với đất không dính sẽ không có thí nghiệm chảy – dẻo.

Đối với đất không dính có thí nghiệm xác định góc nghỉ (góc nghỉ khô và góc nghỉ ướt) bằng phương pháp rót cát.

Thí nghiệm 9 chỉ tiêu cơ lý của đất là thí nghiệm trong phòng quan trong nhất trong công tác khảo sát địa chất để xác định loại đất, trạng thái đất và cường độ chịu tải của đất. Thí nghiệm 9 chỉ tiêu cơ lý của đất đưa ra rất nhiều chỉ tiêu tính toán sử dụng cho thiết kế móng công trình.

9-chi-tieu-co-ly-cua-dat

Contact Me on Zalo
Call Now Button